Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
 • Біологія. (практична психологія)
 • Біологія. Хімія.
 • Хімія. (інформатика)
 • Хімія. Біологія.
 • Біологія. Хімія.
 • Біологія. Практична психологія.
 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія. (інформатика)
 • Біологія.
 • Географія.
 • Хімія.
 • Біологія. (хімія)
 • Географія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


«(Українська) Конференції та семінари»

Традицією на природничо-географічному факультеті стало проведення всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій. Щомісяця відбуваються науково-методичні семінари, на яких викладачі обговорюють актуальні проблеми у сфері науки та навчальної діяльності.

Всеукраїнські та міжнародні науково-практичні
конференції 2013-2014 р.


з/п
Назва теми Тип заходу Дата проведення Відповідальні
1 Моніторинг та охорона
біорізноманіття агроландшафтів
Регіональна науково-практична інтернет-конференція 31 жовтня 2013 р. Кафедра загального землезнавства та геології
2 Фундаментальні та прикладні дослідження в географічній, екологічній та хімічній освіті Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 14-15 листопада 2013 р. Кафедра хімії, екології та методики їх навчання. Кафедра географії та методики її навчання
3 Географія та екологія: наука і освіта V Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція 12 квітня 2014 р.
2013 р.
Кафедра географії та методики її навчання
Кафедра загального землезнавства та геології

Науково-методичні семінари 2013-2014 р.


з/п
Назва теми Тип заходу Дата проведення Відповідальні
1 Науковий гербарій лабораторії ботаніки та фіторізноманіття і його використання в навчальній та науковій діяльності Науково-методичний семінар Жовтень, 2013 Чорна Г.А., Соболенко Л.Ю.
2 Особливості використання інтерактивних технологій навчання при викладанні дисциплін хімічного циклу: теорія, методика, практика Науково-методичний семінар Листопад, 2013 Горбатюк Н.М., Совгіра С.В.
3 Патріотичне виховання майбутніх вчителів географії в процесі пошукової туристично-краєзнавчої діяльності Науково-методичний семінар Грудень, 2013 Максютов А.О.,
Браславська О.В.
4 Науково-природничі товариства України: педагогічно-просвітницька діяльність у кінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Науково-методичний семінар Лютий, 2014 Кравченко К.А., Соболенко Л.Ю.
5 Розмноження та вирощування саджанців обліпихи крушиновидної в умовах Правобережного лісостепу Науково-методичний семінар Березень, 2014 Миколайко І.І., Половка С.Г.
6 Специфіка клімату Черкащини: просторово-часовий аналіз Науково-методичний семінар Квітень, 2014 Ситник О.І., Браславська О.В.
7 Професійна компетентність майбутніх учителів природничих дисциплін Науково-методичний семінар Травень, 2014 Люленко С.О., Соболенко Л.Ю.

Наверх