Онлайн реєстрація

Природничо-географічний факультет
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
пропонує Вам заповнити анкету вступника.

Надіславши анкету абітурієнта, Вас постійно повідомлятимуть про особливості вступної кампанії та терміни проведення профорієнтаційних заходів в університеті.

Бажаю навчатись за такими спеціальностями:

 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Географія. (землевпорядкування та кадастр)
 • Біологія. (практична психологія)
 • Біологія. Хімія.
 • Хімія. (інформатика)
 • Хімія. Біологія.
 • Біологія. Хімія.
 • Біологія. Практична психологія.
 • Географія. Біологія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія. (інформатика)
 • Біологія.
 • Географія.
 • Хімія.
 • Біологія. (хімія)
 • Географія. (краєзнавчо-туристична робота)
 • Хімія.

Форма навчання:

Про себе повідомляю:

Прізвище, ім'я, по-батькові:
Дата народження:
Назва навчального закладу:
Рік закінчення:
Адреса постійного проживання:
Область, район:
Населений пункт:
Вулиця, будинок:
Моб. телефон:
Електронна адреса:


«Издательская деятельность»

Результаты научных исследований преподавателей факультета освещаются в патентах на полезные модели «Штамм бактерий Bradyrhizobium japonicum Т21-2 (ИМО В-7322) для получения бактериального удобрения под сою», профессиональных периодических изданиях, сборниках материалов и тезисов конференций, монографиях.

Ежегодно на естественно-географическом факультете выходят из печати 2 научные сборники
4

«Научные записки экологической лаборатории УДПУ»

и сборник научных трудов естественно-географического факультета
5

«Естественные науки и образование».

Преподавателями факультета опубликованы следующие работы:

за 2012 г.

за 2013 г.
за 2014 г.
за 2015 г.

Наверх